FANDOM


Un canta tradisional de la Filipinas per la Natal. Fraseda par Kevyn Bello.

Natal es si prosima
E nos va canta en se joia
De fratia, e de bonia
Per ce la Senior dona amia.
Asi, Cristo ia nase
E tre res veni adorante
E nos selebra en esperia
de la veni de nos salvor!

Coro:
Un anio nova se veni a nos
Mesma la vive es si felisos.
Plase vos asi en ama sinsera,
En tota ci es felis!

Nos canta un melodia
Cuando la mondo va se calma.
La dia es prosima
De bebe sielan a la tera.
Junta, nos va se ama -
Acel es un donada oro,
E en nos cores bon,
nos va espeta la bebe, nos salvor!

Orijinal tagalogEdit

Ang Pasko Ay Sumapit

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsiawit
Ng magagandang himig
Dahil sa Diyos ay pag-ibig
Nang si Kristo'y isilang
May tatlong haring nagsidalaw
At ang bawa't isa ay nagsipaghandog
Ng tanging alay

Koro:
Bagong Taon ay magbagong-buhay
Nang Lumigaya ang ating bayan
Tayo'y magsikap upang makamtan
Natin ang kasaganaan

Tayo'y mangagsiawit
Habang ang mundo'y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng sanggol na dulot ng langit
Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi Pasko ay magbigayan