FANDOM


Par Enid Blyton, traduida par Myaleee.

Me ta gusta gida un auto roja ,
Cual freta rebondinte tra stradas
E sona la claxon xiliante
A cada cosa cual me encontra

Me ta gusta ave sento canes blanca
E dona a cada de los un nom comica
Natural, los va acompania me a scola
E junta me cuando me vade jua

Me ta gusta posese un avion
cual a no tempo cade a tera
Me ta pone lo en caxon larga
Pos la ensirca de nos casa

Me ta gusta ave un saleta plen
De presentas e juetas colorosa
Me ta dona a mama un de los a cada dia
E a me frate bebe -si el condui bon

Me ta gusta porta un anelo de desira
E espera ce tota desiras reali
E cuando me ta oteni totas
Me ta presta a tu la anelo de desira