FANDOM


NoEnglesCatalanInterlinguaPortugeseRomanianLengadocian OccitanGascon OccitanElefen
1Ijoioeueuieujome
2thoutututu, vocêtutututu
3heellilleeleel m, ea felethel
4wenosaltresnosnósnoinosautresnosautsnos
5youvosaltresvosvós, vocêsvoivosautresvosautsvos
6theyells m,
elles
illes meles m, elas fei m, ele feles m,
elas f
eths m,
eras f
los
7thisaquestiste adj; isto proneste adj; isto pronacesta adj, m, aceasta adj, f; acest pron, m, această pron, faqueste, ~aaqueste, ~aesta
8thataquellille, aquelle adj; illo, aquello pronaquele adj; aquilo pronacela m, adj, aceea f, adj; acel m, pron, acea f, pronaquel, ~aaqueth, aqueraacel
9hereaquíhic, aquiaquiaici,
(ací dial.)
aicí, aquíacíasi
10thereallàillac, lalá, ali; aí (near you)acoloailàaquiuala
11whoquiquiquemcinequin, qualquici
12whatquèqueque, o quecequéquéce
13whereonubiondeundeontondo
14whenquanquandoquandocândquandquancuando
15howcomcomocomocumconsícom, ~acomo
16notnononnãonupasne ... pasno
17alltottotetodotottottottota
18manymoltmultemuitomulte f, mulţi mfòçaregdemulte
19somealgun, una micaalicun, alcunalgumniştequalquequauquealga
20fewpocpauc, pocpoucopuţinpaucpòcpoca
21otheraltrealtereoutro m, outra falt m, altă fautreauteotra
22oneununum m, uma funu, un m, una fun, unaun, uaun
23twodosduodois m, duas fdoi m, două fdos, doasdus, duasdu
24threetrestrestrêstreitrestrestre
25fourquatrequatroquatropatruquatrequatecuatro
26fivecinccinquecincocincicinccincsinco
27biggran, grosgrandegrandemarebèl, ~agran, ~agrande
28longllarglongelongolunglong, ~along, ~alonga
29wideamplelargelargolarglarg, ~alarge, ~jalarga
30thickgruixutgrosse, spissegrosso, espessogrosespés, ~saespés, ~saspesa
31heavypesatpesantepesadogreupesuc, ~gapesuc, ~gapesos
32smallpetitparve, micrepequenomicpichòt, ~apetit, ~apeti
33shortcurtcurtecurtoscurtcort, ~abrac, ~acorta
34narrowestretstricteestreitostrâmtestrech, ~aestret, ~astreta
35thinprimtenue, magretênue, magrosubţire, slabfin, ~aprim, ~amagra
36womandonafeminamulherfemeie, muierefemnahemnafem
37man
(adult male)
homehominehomembărbatòmeòmeom
38man(human being)personahominehomemomòmeòmeumana
39childneninfantecriança, filhocopilenfantmainatgeenfante
40wifemullersponsa, sposa, uxor, maritaesposa, mulhersoţie, nevastăesposa, molheresposa, molhersposa
41husbandmaritsponso, sposo, maritoesposo, maridosoţ, bărbatespós, maritespós, maritsposo
42mothermarematremãemamămairemairmadre
43fatherparepatrepaitatăpairepairpadre
44animalanimalanimalanimalvietate, animalanimalanimauanimal
45fishpeixpiscepeixepeştepeispeishpex
46birdocellaveave, pássaropasăreaucèlausèthavia
47doggoscancão, cachorrocâinegos, can, chincancan
48lousepollpediculopiolhopăduchepesolhpedolhpioio
49snakeserpserpentecobra, serpenteşarpesèrpsèrpserpente
50wormcucvermevermeviermevèrmvèrmiverme
51treearbrearboreárvorearbore, copacaubrearbearbor
52forestboscforesteflorestapădurebòscbòscforesta
53stickbastóbastonbastão, varabăţ, bastonbastonbarròtbasto
54fruitfruit, fruitafructofruta, frutofructfruchfrutfruta
55seedllavorseminesementesămânţă, grăuntesemen, granasemi, granaseme
56leaffullafoliofolhafrunzăfuèlhahuelhafolia
57rootarrelradiceraizrădăcinărasigaarraditzradis
58barkescorçacorticecascascoarţăescòçaarruscacortex
59flowerflorflorflorfloareflorhlorflor
60grassherbaherbagrama, ervaiarbăèrbaèrbaerba
61ropecordacordacordasfoară, frânghie, coardăcòrdacòrdacorda
62skinpellpelle, cutepele, cútispielepèlpèthpel
63meatcarncarnecarnecarnecarncarncarne
64bloodsangsanguinesanguesângesangsangsangue
65boneosossoossoosòsòsoso
66fat (n.)grasgrassiagorduragrăsimegraisgrèshgras
67eggouovoovoouuòuueuovo
68hornbanyacornochifre, cornocornbanacòrnacorno
69tailcuacaudacauda, rabocoadăcoácodacoda
70featherplomapluma, pennapena, plumapană, fulgplumaplumapluma
71hairpèl; cabellpilo; cabelopelo; cabelopărpelpeupelo, capel
72headcapcapite, testacabeçacapcapcaptesta
73earorellaauriculaorelhaurecheaurelhaaurelhaorea
74eyeulloculoolhoochiuèlhuelhoio
75nosenasnasonariznasnasnasnas
76mouthbocabucca, orebocagurăbocabocaboca
77toothdentdentedentedintedentdentdente
78tonguellengualingualíngualimbălengalengualingua
79fingernailunglaungulaunhaunghieonglaunglaungia
80footpeupedelaba picioruluipede
81legcamagambapernapiciorcambacamagama
82kneegenollgeniculo, genujoelhogenunchigenolhjolhjeno
83handmamanomãomânămanmanmano
84wingalaalaasaaripăalaalaala
85bellypanxaventrebarriga, ventreburtă, vintre, pânteceventreventeventre
86gutsbudellstripastripas, entranhasmaţe, măruntaietripatripa, budèthvisera
87neckcollcollopescoço, cologâtcòlcòthcolo
88backesquenadorsocostas pl, dorsospate, spinareesquinaarrea, esquiadorso
89breastpitpectore; sino (bosom)peito; seio (bosom)pieptpièchpieitpeto
90heartcorcordecoraçãoinimăcòrcòrcor
91liverfetgeficato, hepatefígadoficatfetgehitgefigato
92drinkbeurebiberbebera beabeurebéverbevi
93eatmenjarmangiar, manducar, edercomera mâncamanjarminjarcome
94bitemossegarmordermordera muşcamòrdremòrdermorde
95suckxuclar, lleparsugersugar, chupara sugechucarchucarsuca
96spitescopirsputarcuspira scuipaescopirescupirsputa
97vomitvomitarvomir, vomitarvomitara borî, a vomitavomirvomirvomita
98blowbufarsufflarsoprara suflabofarboharsofla
99breatherespirarrespirarrespirara respirarespiraralenarrespira
100laughriureriderrira râderirearríderrie
101seeveurevidervera vedeaveirevédervide
102hearescoltaraudirouvira auziausirenténeroia
103knowsabersapersabera ştisabersabersabe
104thinkpensarpensarpensara gândisoscarpensarpensa
105smellolorarolercheirara mirosisentir aaulorarole
106feartémertimertemera se temecrénhercrénherteme
107sleepdormirdormirdormira dormidormirdormirdormi
108liveviurevivervivera trăiviurevívervive
109diemorirmorirmorrera murimorirmorí'smori
110killmataroccidermatara ucide, a omorîtuartuarmata
111fightlluitarluctarlutara luptase batrebate'sluta
112huntcaçarchassarcaçara vânacaçarcaçarxasa
113hitcolpejar, picarcolpar, batterbatera bate, a lovitrucar, tustartrucar, tustarcolpa
114cuttallarsecar, taliarcortara tăiatalhartalhartalia, corti
115splitpartir, dividirfinderfender, rachara frânge, a despica, a rupe, a spintecapartir, se dividirpartir, dividí'sdivide, fende
116stabapunyalardagar (with a dagger), pugnalaresfaquear, apunhalara înjunghiaestocar, escanarestocar, escanarcoteli
117scratchgratar, rascar, esgarrapargrattar, raderarranhar, raspara zgâriarascar, gratararrascar, gratarrasca
118digcavar, excavarfoder, fossar, excavarcavar, excavara săpa, a excavacavarcavarescava
119swimnedarnatarnadara înotanadarnadarnada
120fly (v.)volarvolarvoara zburavolarvolarvola
121walkcaminarambular, camminar; promenar se (stroll)andar, caminhar; passear (stroll)a merge, a umbla, a se plimba (stroll)anar, caminaranar, marcharpasea
122comevenirvenirvira venivenirviénerveni
123liejeurecubar, jacerestar deitado, jazera sta întins; a se culcajaire reclina
124sitseureseder, esser seditesentar, estar sentadoa sta jos, a şedease sèiresede'ssenta
125standestar dretstarestar de pé, estar em péa sta, a sta în picioareestar drech(a)estar dret(a)sta
126turngirartornar, girarvirar, girara se întoarcevirarvirar, arrodarverje, turna
127fallcaurecadercaira cădeacaire, tombarcàdercade
128givedonardardara dabailardardona
129holdaguantar, sostenirtenersegurara ţinetenirtiénerteni
130squeezeapretarpremer, comprimerapertar, comprimira presa, a strânge, a comprimapressarprémerpresa
131rubfregarfricar, frictionaresfregar, friccionara freca, a fricţionafretarfretarfrica
132washrentar, netejarlavarlavara la, a spălalavarlavarlava
133wipeeixugaressugarenxugara ştergeeissugareishugar, boisharfrota
134pullestirartirar, traherpuxara tragetirartirar, trégertira
135pushempènyerpulsarempurrara împingebutarpossar, honharpuia
136throwllançar, llençarjectar, lancearjogar, atirar, lançara aruncalançararronçarlansa
137tielligarligaramarrara legaestacarestacarlia
138sewcosirsuercosturara coasecoirecósercose
139countcomptarcontarcontara număracomptarcondarconta
140saydirdicerdizera zice, a spunediredíserdise
141singcantarcantarcantara cântacantarcantarcanta
142playjugarjocarjogar, brincara jucajogar jua
143floatflotarflottarflutuar, boiara plutiflotarflotarflota
144flowfluirfluerfluira curgerajararrajarflue
145freezegelar, congelargelargelar, congelar, refrigerara îngheţagelartorrarjela
146swellinflartumer, intumescer, inflarinchar, intumescera se inflama, a se umflacoflaraholarinfla
147sunsolsolsolsoaresolelhsó, sorelhsol
148moonllunalunalualunălunalualuna
149starestel, estrellastellaestrelasteaestelaestelastela
150wateraiguaaquaáguaapăaigaaigaacua
151rainplujapluviachuvaploaiepluèjaplojapluve
152riverriufluvioriorâu, fluviuriuarriurio
153lakellaclacolagolaclaclaclago
154seamarmarmarmaremarmarmar
155saltsalsalsalsaresalsausal
156stonepedrapetrapedrapiatrăpèirapèirapetra
157sandsorraarena, sabloareianisipsablasablaarena
158dustpolspulverepó; poeira (dirty)praf, pulberepolvèraprovapolvo
159earthterraterraterrapământtèrratèrratera
160cloudnúvolnubenuvemnorníbolcrumnube
161fogboirabruma, nebulaneblina, névoa, nevoeiro, brumaceaţăbrolhardbrumanebla
162skycelcelocéucercèlcèusielo
163windventventoventovântventventventa
164snowneunivenevezăpadă, neanèunèuneva
165icegel, glaçglaciegelogheaţăglaçglaçjelo
166smokefumfumofumaçafumfumhumfuma
167firefocfoco, ignefogofocfuòchuecfoco
168ashescendrescinerescinzascenuşă, scrumcendrebrasasenes
169burncremararderqueimar, ardera ardecremarbruslararde
170roadcarreterastrataestradadrum, cale, stradăcamincamin, arrotarua, strada, via
171mountainmuntanyamontaniamontanhamuntemontanhamontanhamontania
172redvermell, roigrubie, rubide, rubrevermelho, rubroroşuroge, ~jaarroge, ~jaroja
173greenverdverdeverdeverdeverd, ~averd, ~averde
174yellowgrocjalneamarelogalbenjaune, ~ajaune, ~ajala
175white<;/td>blancblancbrancoalbblanc, ~ablanc, ~ablanca
176blacknegrenigrepreto, negronegrunegre, ~anegre, ~anegra
177nightnitnoctenoitenoaptenuèchnueitnote
178daydiadiediazijornjorn, diadia
179yearanyannoanoananananio
180warmcàlidcalidequente, cálidocald, fierbintecaud, ~acaud, ~acalda
181coldfredfrigidefrio, frígidorece, frigfreg, ~jafred, ~afria
182fullpleplen, completecheio, pleno, completoplinplen, ~aplen, pleaplen
183newnounovenovonounò, ~vanau, ~vanova
184oldvellvetule, veterevelhovechivièlh, ~avielh, ~avea
185goodbobonbombunbon, ~abon, ~abon
186baddolentmalmaurău, prostmarrit, ~damaishant, ~amal
187rottenpodritcorrupteestragadoputred, stricat; depravat, coruptpoirit, ~dapoirit, ~daputrida
188dirtybrutimmundesujo, imundomurdarlord, ~alord, ~asusia
189straightrecterecteretodreptdrech, ~adret, ~areta
190roundrodórotunde, ronderedondorotundredond, ~aardon, ~aronda
191sharpesmolat, agutaffilate (cutting); acute (pointed)afiado, aguçadoascuţitagusat, ~daahilat, ~daagu
192dullromobtusecego, embotadobont esmoishoat, ~danonagu
193smoothllis, suaulisielisoneteddoç, ~adoç, ~alisa
194wethumit, mullathumide, molliateúmido, molhadoumedtrempe, ~amolhat, ~daumida, moiada
195drysecsicsecouscatsec, ~asec, ~aseca
196correctcorrectecorrectecorretocorectcorrècte, ~acorrècte, ~acoreta
197nearprop, a propproxime, vicin adj; proximo, presso advpróximo adj & adv; perto advlângă, apropiatprèppròcheprosima
198farllunydistante adj; longe advdistante adj; longe advdeparteluènhluenhdistante
199right adjdretadexteredireitodreptdrechadretadestra
200left adjesquerrasinistreesquerdostângesquèrraesquèrrasinistra
201ataa, ina, emla, înaa, ada
202indinsinemîndins, endens, enen
203withambconcomcuamb, ~edabcon
204andieeşieee
205ifsisisedacăsesesi
206becauseperquèproqueporquepentru căperquepr'amor quecar
207namenomnominenomenumenomnomnom

Vide ance Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.