FANDOM


Foros > Conversa comunial > Sujestas (Patric)

En naviga entre linguas, me xerca ancora un "elefanto"-de-mar...

La Isola Franca: un mito de crea per elefen… (par Jorj) 

Imajina un isola en la Mar Mediteraneo, entre Sardinia e Minorca, nomida la Isola Franca. “Franca” es la nom donada a la persones de la ueste par la arabis ci ia naviga la Mediteraneo en edas antica. Franca es ance un parola cual sinifia un person ci parla direta e no dise cual el no intende. La popla de la isola ia es orgulosa de sua isola, sua identia e sua lingua.

La isola es la abitada de la desendentes de persones de cada pais de la Mediteraneo, e algas de otra locas ance. Los es la desendentes de comersiores, piratas, soldatos, marinores, furores, sclavos, e multe otra persones, bon e mal. Per comunica entre esta misca diversa, la popla ia usa parolas de italian, catalan, espaniol, portuges e franses, ma con un gramatica multe simple.

Resente, la popla ia deside ce sua lingua nesesa un forma ofisial, con un spele simple e coerente. Cuando la linguistes de la isola ia fini sua laboras, los ia demanda ce la popla vota “si” o “no”. Cuasi tota la persones francan ia vota “si” (estra un pico de omes vea ci vota sempre “no”) e la lingua ia es fundida. Los ia nomi esta lingua “la lingua franca nova”, e persones ci parla esta lingua “la francanovistes”.

Car la isola es vera peti, la mundo moderna no ia nota la pais, sua popla rara, e sua lingua strana. Ma linguistes de otra paises ia nota final la lingua, e ia reporta sur lo en sua jornales oscur. E un pico de usores de la interede ia scrive articles sur e en la lingua. Los ia nota ce lingua franca nova es un lingua amable, plasente, e (si!) franca. De alora, un dia nova ia ariva per la francanovistes!

La Franka Insulo: Kreomito por Elefeno…

Imagu insulon en Mediteraneo, inter Sardinio kaj Minorko, nomita la Franka Insulo. “Franka” estas la nomo donita al la homoj de la okcidento per la araboj kiuj navigadis Mediteraneon en antilvaj tempoj. “Franka” estas ankaù vorto, kiu signifas tiu, kiu parolas rekte kaj nenion diras malintence. Fieris la insula popolo pri sia idento kaj lingvo.

En la insulo loghas la idoj de homoj el chiuj mediteraneaj landoj, kaj el aliaj ech. Ili estas idoj de komercantoj. piratoj, soldatoj, maristoj, fughintoj, sklavoj, kaj multaj aliaj homoj bonaj ili malbonaj. Por interkomunikighi en tiom malsama miksajho, la popolo uzadas parolojn el la itala, cataluna, hispana, portugala kaj franca lingvoj, sed kun tre simpla gramatiko.

Antaù nelonge, la popolo decidis ke ghia lingvo bezonis oficialan formon, kun simpla kaj kohera prononcado. Post kiam la insulaj lingvistoj estis finintaj ilian laboron, ili demandis ke la popolo vochdonu jese aù nee. Preskaù chiuj la frankanoj vochdonis jese (krom malmulteto da maljunuloj, kiuj chiam vochdonas nee) kaj fondighis la lingvo. Ili nomis ghin “lingvo franka nova”, kaj tiuj, kiuj tiun lingvon parolas, “frankanovistoj”.

Char tremalgrandas la insulo, la moderna mondo ne estis ghin rimarkinta, kun ghia rara popolo, kaj stranga lingvo. Sed lingvistoj el aliaj landoj finfine rimarkis la lingvon, kaj priraportis en siajn ghurnalojn malhelajn. Kaj eta nombro da uzantoj de la interreto skribis pri kaj en la lingvo. Ili rimarkis ke la lingvo franka nova estas placha, aminda kaj ja franka lingvo. Ekde tiam, nova tago alvenis por la frankanovistoj! ...

Simon: la du poesias de Jean Pierre Claris de Florian en la poesias traduida no ia es traduida par me !   

  • Grasias per la avisa, Patric: los ia es traduida par Sunido, e me veni de coreti esta informa. Cual tu intende ce me fa sur la mito creal? Lo es ja presente en la vici nova, su "Naras orijinal" – e car lo pertine direta a elefen, me no vide un motiva per ajunta lo en esperanto. Simon
  • En pasa, me vide ce tu ia crea du contas en la vici nova – la un con tua nom completa, e la otra con sola tua nom personal, a des minutos plu tarda. Si tu desira ce me sutrae la prima, me pote fa. Simon


Clar, me no ia intende de publici... Me ia publici ja sur mea paje de facebook ("Ech guto malgranda") ance "estate" esperantida con la testo italian (per mostra ce esperanto es plu potiosa...). Grasias per coreti la autori de la traduis. Lo manca ance un autori de la du mea traduis de la cantas de Marisa Montes... Me ia proba partisipa la paje facebook ma asta aora sin susede. Ma lo no fa mal. Me no es serta ce me ia vole vera e final me renunsia. Me intende resta sola con esperanto e mea intende de creas e traduis ia aida me eleje la sistema plu bon. Ancora aora per serti un parola me nesesa de pasa per engles en la disionario... Me senti ce la lingua de la efenistes es ingles e ce un lingua creol o simplida no pote es permanente e universal... A plu, on ne pote ave un projeta de un nova lingua internasional a cada mense o anio e, de universalglot a pandunia, esperanto es no sola la plu bon ma ance unica par sua ancori istorial e sosial... Aora lo es tro tarda car la epoca es otra... Vera on senti en elefen un influe forte de engles e me no vole pensa englesin. Me vole pensa neutra e profunda... Me grasia multe tu per tua amablia e disponablia. Ghis la revido en Esperantio!   Patric 

  • Tu es aora indicada como la traduor de la cantas de Marisa Monte. (Ance en esta vici vea, acel du pajes no ia nomi sua traduor.) Simon
  • Lo va bon. Lo ia es a plu per no lasa un buco...

Alo Patrick. Nos va move la paje sur SIMPLE a Vicipedia. --Chabi (talk) 08:10, August 1, 2019 (UTC)

Si. Grasias. Lo es serta util a projetas de linguas romanica simplida car lo es plu bon ca la otra esistente (me no inclui elefen cual es creolin...). La sola critica ce me fa es ce lo es tro romanica... Mea "iolic" es plu orijinal... Elefanto ia es sola un projeta. Me no ia developa lo par causa de un manca de interesa de la personas consernada. Triste: on trova ance en elefen la finis -o per nomes, -a per determinantes, -i per verbos e -e per algun averbos... On ta pote ave ance averbos per conjuga la verbos con -i... Esta ta evita la esita vasila sirca la finis... Ma como ia dise a me en debate un interlinguiste vea: "tu pote continuar tu camino in tu vetule carro" kaj lian konsilon sekvas mi. (Me gusta inversa la ordina per ce on no ta dise ce la acusativa es nonutil.)    

Asi vade un esemplo: 

"Imajinu un isolo en la Maro Mediteraneo, entre Sardinio e Minorco, nomida la Isolo Franca. “Franca” esi la nomo donada a la personos de la uesto par la arabos cual ia navigi la Mediteraneo en edos antica. Franca esi ance un parolo cual sinifi un person ci parli direte e no disi cual el no intenda. La poplo de la isolo ia esi orgulosa de sua isolo, sua idento e sua linguo."  

On ta pote intercambia -o con -e... o an -a (per verbos) con -i (per determinantes)... 

Evidente on no plu ta pote ave varia parolas sur un mesma radis... Ma esta per me es vera un ponto positiva e la idea xef de "elefanto"...  

...

Sur la conta unica e mea nom, "Patric" vade bon. Grasias! 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.