FANDOMA Edit

 • a (dirije) (pr) = a, ata, cara a, para, rumbo a, para con (pr)
 • a (loca) (pr) = en (no mesmo lugar que) (pr)
 • a ante (av) = adiante, cara a adiante, diante, por diante(av)
 • a esta modo, como esta = deste xeito, así
 • a estra (av) = fóra, fóra, por fóra (non dentro) (av)
 • a la min, a minima (av) = polo menos, cando menos, non menos que, o mínimo, maior ou igual a (av)
 • a la pasada distante (av) = fai moito tempo (no pasado afastado ou distante) (av)
 • a la plu, a masima (av) = todo o máis, cando máis, non máis que, o máximo, menor ou igual a (av)
 • a no tempo (av) = nunca, xamais (av)
 • a retro (av) = de volta, de regreso, achegándose, regresando (av)
 • a su (av) = abaixo, cara abaixo, no fondo de, por baixo de (av)
 • a supra (av) = arriba, cara arriba, no alto, encima de (av)
 • a tempo, puntual, no tarda (aj/av) = oportuno, pronto, puntual, listo, presto, a tempo (av/aj)
 • abita (v) = habitar, residir, ocupar, vivir en, morar en (v)
 • abri, fora = apertura, buraco, orificio
 • abri, leva (v) = abrir, levantar, mover (usando unha palanca) (v)
 • abrida (aj) = aberto, franco, exposto (aj)
 • acaso, asidente = accidente, infortunio, seica
 • acel (aj/pn) = ese, esa, aquel, aquela, ese, esa, iso, aquel, aquela, aquilo (aj/pn)
 • acorda (v) = acordar, concordar, consentir, estar de acordo, poñerse de acordo (v)
 • acrupi (v) = anicarse, acazaparse, sentarse en crequenas, agacharse (v)
 • acua = auga
 • aderi (v) = adherir, pegar (v)
 • adio = adeus, ata pronto, ata a vista, vémonos, ata logo
 • adirije = dirección, domicilio, acenos
 • ago = agulla
 • agu (aj) = agudo, afiado, puntiagudo, cortante, penetrante (aj)
 • aida (v) = axudar, asistir, socorrer, auxiliar (v)
 • aidante (aj) = auxiliar (axudante) (aj)
 • aira = ar
 • arma = arma
 • armada = exército, forza armada, mariña
 • armonia = harmonía (agradable combinación de estímulos)
 • arnes = arnés
 • arte = arte, destreza, astucia, maña, artificio
 • article = artigo, ensaio
 • artifisial (aj) = artificial (deliberadamente feita por humanos)
 • asconde (v) = ocultar(se), esconder(se), cubrir(se), encubrir(se)
 • asendador = elevador, ascensor
 • asende, trepa (v) = subir, rubir, escalar, ascender (*v)
 • asente (aj) = ausente (aj)

B Edit

 • baia = bahía, ensenada (entrada de auga, máis ou menos protexida, en mar ou lago)
 • bal = bóla, pelota (xoguete esférico)
 • balansa = balanza, báscula, (dispositivo para medir o peso)
 • balansi, ecuilibra = balance, equilibrio
 • balena = ballena
 • bur = manteiga
 • bus = autobús

C Edit

 • cada, tota (aj) = cada, todo, todos os, todas as (aj)
 • cadena = cadea
 • cafe = café
 • caje = gaiola
 • calcula (v) = calcular, supoñer, xulgar, contar, computar (v)
 • calda (aj) = quente, cálido, caluroso (aj)
 • caldia = calor
 • calseta = calcetín, peúgo
 • cambia, muta (v) = cambiar, variar, alterarse, (volverse diferente) (v)
 • camion = camión (vehículo motorizado para levar carga)
 • camisa = camisa
 • campa = campamento, abrigo, resgardo ou refuxio temporal
 • campana, campaneta = campá, timbre, cascabel
 • campania (political) = campaña política
 • campania (tera rural) = campo, campiña, zona rural, rexión campestre
 • campo = campo
 • can = can (Canis familiaris)
 • canaba = marihuana (planta/material de sp. Cannabis sativa)
 • canal = canle
 • candela = candea
 • canon = canón
 • canta (v) = cantar (v)